Naš osnovni cilj je nenehna krepitev položaja na trgu, na področjih CNC obdelave in konstruiranje avtomatizacij.

Uresničevanje zahtev in pričakovanj naročnikov je naša naloga, njihovo zadovoljstvo pa naše merilo uspešnosti na poti k osnovnemu cilju. Podjetje sledi zahtevam standarda ISO 9001. Vsi zaposleni se teh zavedamo in jih spoštujemo ter s svojim delom zagotavljamo, da so naše storitve skladne z zahtevami naročnikov in v skladu z zakonskimi predpisi ter internimi zahtevami podjetja. Hkrati si prizadevamo za stalno izboljševanje sistema kakovosti ter s tem zadovoljiti pričakovanja naročnikov. Vse zaposlene izobražujemo, obveščamo in  motiviramo, da se na svojih delovnih mestih zavedajo odgovornosti za kakovost storitve in izdelkov.  Zaposleni odgovarjajo za svoje delo, vodstvo pa za razpoložljivost potrebnih virov in vzpostavitev pogojev za izvajanje dela. Sodelujemo z dobavitelji, ki so sposobni zagotavljati zahtevano kakovost nabavnih proizvodov ter z njimi gradimo partnerski odnos.  Kakovost načrtujemo, izvajamo in preverjamo ter jo tako zagotavljamo na vseh področjih poslovanja z usmerjenostjo k preprečevanju napak.  Izvajanje notranjih presoj, prepoznavanje tveganj in priložnosti, prepoznavanje zainteresiranih strank v kontekstu poslovanja zagotavlja spremljanje uspešnosti sistema vodenja kakovosti, z uvedbo ukrepov pa zagotavljamo nenehno izboljševanje poslovanja. Načrtovanje, izvajanje, preverjanje kakovosti zagotavljamo na vseh področjih poslovanja, z usmerjenostjo k preprečevanju napak.  Podpiramo odkrit dialog in sodelovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi. Direktor, zagotavlja, da se procesi pravilno izvajajo in vzdržujejo s strani vseh zaposlenih, ugotavlja možnosti za izboljšave ter zagotavlja dvigovanje zavesti o zahtevah naročnikov v celotnem podjetju. Politika kakovosti zagotavlja osnovo za vodstveni pregled izpolnjevanja zastavljenih ciljev kakovosti. Vsi skupaj, tudi tisti, ki delajo v našem imenu, smo odgovorni za uresničevanje politike kakovosti. 

Okvir za zastavljene cilje

  • Povečanje produktivnosti 
  • Koristni predlogi za izboljšave 
  • Prihranki na račun predlogov 
  • Zmanjševanje št. reklamacij 
  • Zadovoljstvo naročnikov.